اگر آدرس کیف بیتکوین را اشتباه وارد کرده باشم چه اتفاقی می‏افتد؟

متاسفانه تراکنش‏های بیتکوین به هیچ وجه قابل برگشت نیستند. اگر آدرس شخص دیگری را در فرم خرید وارد کرده اید قبل ار واریز پول یک درخواست خرید دیگر ایجاد کنید. البته توجه کنید که هر رشته تصادفی یک آدرس بیتکوین نیست. این قابلیت، احتمال بروز خطاهای ناشی از اشتباهات تایپی را بسیار کم می‏کند.‏

 

Posted in: خرید و فروش

پست شده در