سایت اصلی بیتکوین کجاست؟

بیتکوین یک پول غیرمتمرکز است. به این معنی که هیچ سایت یا شرکت مرکزی نماینده یا مسئول بیتکوین نیست. انتقال پول همتا به همتا است و تنها توسط شبکه بیتکوین تایید می‏شود. این تایید برای این لازم است تا از دو بار خرج کردن بیتکوین جلوگیری شود.‏

Posted in: بیتکوین

پست شده در