بیتکوین چیست؟

BC_Logo_بیتکوین اولین پول کاملا غیر متمرکز مجازی است. بیتکوین تمام خصوصیات پول نقد را دارد بعلاوه این‏که در دنیای مجازی قابل رد و بدل کردن است.   جزئیات بیشتر

آسان

Easyالگوریتم بیتکوین بسیار پیچیده است. اما لزومی ندارد معامله آن هم پیچیده باشد. با کوین‏آوا به سادگی بیتکوین خرید و فروش کنید

مطمئن

Secureتمامی دستورهای خرید و فروش با نظارت کارکنان کوین‏آوا انجام شده و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‏شوند.‏