اگر بانک یا دولتی همه بیتکوین‏های دنیا را بخرد چه؟!‏

این سوال کمی خنده‏دار است ولی گویا فکر خیلی‏ها را مشغول کرده است. تعداد بیتکوین طبق الگوریتم آن محدود به حدود 21 میلیون است. ارزش کل بیتکوین های فعلی دنیا در مقایسه با بودجه بانک‏ها و دولت‏ها بسیار ناچیز است. ولی فراموش نکنید که بیتکوین غیر متمرکز است. کل بیتکوین‏های دنیا قابل خریداری شدن توسط یک فرد یا ارگان نیست چون کل بیتکوین‏های دنیا به فروش گذاشته نشده‏اند. بر فرض محال اگر اقدام به این کار صورت گیرد باید خرید به صورت تدریجی انجام شود. واضح است که این کار تقاضا را نسبت به عرضه به شدت بالا می‏برد و برای هر خرید بعدی بیتکوین پول بیشتری لازم است. این کار به سرعت باعث سقوط ارزش واحد پولی می‏شود که با آن اقدام به این کار شده است.‏ از طرف دیگر چون بیتکوین به طور نامحدود قابل تقسیم است، با از گردش خارج شدن تعدادی بیتکوین یا حتی با از گردش خارج شدن اکثر بیتکوین‏ها، به سیستم اقتصادی بیتکوین خللی وارد نخواهد شد.‏

 

Posted in: بیتکوین

پست شده در