احراز هویت


برای ایجاد سفارش‏های خرید و فروش بیتکوین به کد مشتری نیاز دارید. کد مشتری پس از پروسه احراز هویت به شما داده خواهد شد.‏ این پروسه فقط یک بار انجام خواهد شد و برای سفارش‏های بعدی از همان کد مشتری استفاده خواهید کرد.‏

برای ارسال تقاضا نام و شماره موبایل خود را به ارسال کنید.‏

کد مشتری شما در سیستم ایجاد شده و برای شما فرستاده خواهد شد. کوین‏آوا ممکن است در هنگام پروسه با موبایل شما تماس بگیرد.‏