بیتکوین چگونه تولید می‏شود؟

گره‏هایی از شبکه که در زمینه تایید تراکنش‏ها همکاری می‏کنند‍ معدنچی بیتکوین  (Bitcoin Miner) نامیده شده و با بیتکوین جدید پاداش داده می‏شوند. هر یک از این گره‏ها باید جواب مسئله‏ای ریاضی را پیدا کند که بسیار زمان‏بر است. این مسئله ریاضی سه ورودی دارد و باید به یک خروجی با خصوصیت از پیش تعریف شده برسد.  ورودی‏ها عبارت‏اند از:‏

  • بلوک همه تراکنش‏های تایید شده قبلی،
  • بلوکی از تراکنش‏هایی که هنوز تایید نشده‏اند و
  • جواب مسئله که با آزمایش و خطا و امتحان مقادیر بسیار متنوع ورودی توسط معدنچی‏ها پیدا می‏شود.‏‏

معدنچی‏ها برای یافتن جواب مسئله با هم مسابقه می‏دهند. پیدا کردن جواب این مسئله مشابه برنده شدن در یک بخت‏آزمایی است چون روش معین‏ی برای یافتن جواب وجود ندارد. جواب تنها با سعی و خطا یافته‏می‏شود.‏

Posted in: بیتکوین

پست شده در